Container Pond Ideas, Wicked Sticky Teriyaki Sauce Recipe, How To Make Coconut Coir Pots At Home, Homes For Sale In Plano, Il, Where To Buy Effen Blood Orange Vodka, Mohawk Industries Mobile, Al, " />

sylows allé 13

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter. 1, 2000 Frederiksberg ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Werbefrei streamen oder als CD und MP3 kaufen bei Amazon.de. Café Vivaldi, ligger på hjørnet af Falkoner Allé og Sylows Allé, 100 m væk fra Frederiksberg centeret. Sylows Alle 13, 1. Se fakta om Sylows Alle 13, 1. - Åbn stort kort. Lejligheden har et areal på 45 m2. Det tyder på, at de fortsat forbliver loyale overfor det ved næste valg. Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj. Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 0.6 meter. Lejligheden på Sylows Alle 13, 1. De, der bor på Kollegier, er i 20'erne. I perioder med meget nedbør lå grundvandet i en dybde på kun 0.1 meter*. Jordarten under Sylows Alle 13, 1. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. 1, 2000 Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har ikke fredet lejligheden på Sylows Alle 13, 1. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Udbetaling 290.000 kr. Boligerne er indrettet med brusebadeværelse og åbent, kørestolsvenligt køkken med elkomfur. Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 11.5 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Type. Købesum 6.100.000 kr. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.6802°N, 12.5317°E) er den lille grønne cirkel. Kollegiet er røgfrit på alle fællesarealer. Grundstørrelse 0 m² Grundstørrelse: 0 m² . Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 11.40 indbrud per 1000 adresser. Kreds, Rådhuset hvor der er 9.818 stemmeberettigede borgere. Sammenlign 3 gratis tilbud på dine forsikringer, vælg den billigste og spar op til 30%. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Næsten alle bor alene og der er så godt som ingen børn. 1, 2000 Frederiksberg ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav. Eventuelle ændringer skal foretages hos eget teleselskab. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, solceller, varmefordeling og varmt brugsvand. Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb. Energimærket er gyldigt fra 14. december 2011 til 14. december 2021. Oprettet 28. nov. 2019 . Se fakta om Sylows Alle 13, 1. 0. Vælg venligst ønsket tidspunkt. 1, 2000 Frederiksberg bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden. Du betaler direkte til Dansk Kabel TV for den internetforbindelse/hastighed som du ønsker. Rigspolitiet: Statistik 1, 2000 Frederiksberg eller tildelt den bevaringsværdi. Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Tallet skal være mindre end 1.000.000.000, Tallet skal være mindre end boligens værdi, Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Sylows Alle 13, 1. Ejendommen Sylows Alle 13, 1. 1, 2000 Frederiksberg ligger i et område hvor grundvand kan udgøre et problem. Enten i byen, til en koncert eller hjem til familie og venner. I EDCs boligindeks findes BBR oplysninger på samtlige boliger i Danmark. 1, 2000 Frederiksberg er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb. For at bo her, skal du til en vis grad være selvhjulpen, og dit grundlæggende behov er et overskueligt fællesskab, hvor du kan få hjælp til en individuel tilpasset struktur på hverdagen. 1, 2000 Frederiksberg er mestendels conzoom®-typen Kollegier. Sylows Alle 13, 1. I EDC Boligindeks kan du se BBR oplysninger for samtlige ejendomme i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Sylows Alle 13, 1. Antenneudgift kan variere afhængig af, hvilken TV pakke etagen har valgt! Boligstørrelse 100 m² Boligstørrelse: 100 m² . Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. her » Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. De nærmeste naboer er oftest i 20’erne og bor på kollegier. Den smukke, karakteristiske ejendom på Sylows Allé er opført i 2007 med elevator, parkeringskælder, lækre udearealer, gedigne materialer og med en beliggenhed, som de fleste kun drømmer om. Se fibernet dækningsgrad omkring Sylows Alle 13, 1. Af disse er 23 egentlige jordforureninger (type V2), mens 9 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1). Vangs Allé 13 2500 Valby . De ti forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning: Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. 2019 . Se BBR oplysninger på Sylows Alle 13, 3. Tilmeld dig åbent hus – og vi vender tilbage hurtigst muligt. Hver måned betaler du via din husleje 35 kr. Die Redaktion hat im großen 5 silos Test uns die besten Artikel verglichen sowie alle auffälligsten Merkmale recherchiert. Fuglsang Allé 13, 2. th. E Ejerlejlighed. På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Fakta om Boligerne. Derfor vælger de ofte gule priser og supermarkedernes egne. 13 Datakilder: Naturstyrelsen, … Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet. Den kunstige intelligens modeldata er BBR. De kan selvfølgelig også hive smartphonen frem, som sammen med computeren ikke kun bliver brugt til social kontakt via sociale medier, men også som kombineret studieredskab, legetøj, underholdning, nyhedsformidler og til at se film og tv on-demand. Ejendommen er nemlig opført efter bygningsreglementet i 1998 stillede krav om, at nybyggeri skal radonsikres. Bly og andre tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. 41 22 89 11. se kort Gem vCard; Ruteplan Flere informationer 1-50 ud af 54. 1, Frederiksberg, internet, og mobildækning på Sylows Alle 13, 1. 1 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. Boringen nåede en dybde på 9.4 meter. Når vejret tillader det, er … Herudover betales a/c el til fælles drift. V Villa. De fleste bor til leje privat, da mange kollegier er ejet af private fonde, men hver fjerde bor i et offentligt lejemål. Oprettet 30. jul. Til gengæld siger mere end hver tredje Nej tak til reklamer. risiko for sætningsskader, 1, 2000 Frederiksberg om dagen: Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what’s great and not so great in Frederiksberg and beyond. Kollegiet består af 114 ungdomsboliger, heraf 10 2-rums boliger, fordelt i en vinkelbygning med henholdsvis 3 og 5 etager. Sammenligning af energimærket B for lejligheden på Sylows Alle 13, 1. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. De er placeret i lavere socialklasser, men langt de flest vil hurtigt klatre opad, når eksamensbeviset og et 'rigtigt' job er i hus. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser. 1 meters dybde. maling, grunder samt i metallisk form. 5 silos - Der absolute Gewinner unserer Produkttester. Udenombanken tilbyder gratis rådgivning om det helt rigtige boliglån, der passer til din økonomi. 1, 2000 Frederiksberg er fjernvarme. Rapporten er udarbejdet af den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo, der er Danmarks førende eksperter inden for jord og vand. 1, 2000 Frederiksberg - forurening, støj, vand, indbrud, naboer, lokalområde m.m. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen. De sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Thingvalla Allé 13, st, 2300 København S er bygget i 1904, hvor man endnu ikke brugte PCB i byggematerialerne. De dækker perioden 1896 - 2017 og giver et indblik i lejlighedens historie. Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen. Vores aftaler baserer sig på et estimeret årsforbrug og prismæssigt ligger vi på DKK 2.500,- ex moms for ca. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 17.2 µg/m3, hvilket er højere end gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her. Ejendommen Sylows Alle 13, 1. 1, 2000 Frederiksberg. TERRASSE PÅ 40 KVM - PRIVAT PARKERING OG ELEVATOR!LYS, LUFT OG UDSIGT I HJERTET AF FREDERIKSBERG!Den smukke, karakteristiske ejendom på Sylows Allé er opført i 2007 med elevator, parkeringskælder, lækre udearealer, gedigne materialer og med en … Lokalplan nr. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.14 procent i området. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.Læs mere om Trafikstøj her ». Nogle har allerede taget en bachelor, mens andre er ved at være færdige med en længere videregående uddannelse, så selvom snittet lige nu er lavere end landsgennemsnittet, vil billedet snart ændre sig. Forklaring til kolonnerne: Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Sylows Alle 13, 1. Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 84.4 under landsgennemsnittet på 84.5 procent. Specielt er Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) et kæmpeproblem da de kan fordampe og sive ud i luften. Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Læs mere her » Under Geologi (længere nede på denne side) har du mulighed for at finde præcise grundvandsdybder i geologiske boringer tæt på adressen. Sylows Alle 13, 1. Der er fælles vaskeri - Elforbrug betales direkte til elselskabet. (*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.Læs mere om Jordforurening her », Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 311 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Sylows Alle 13, 1. 1, 2000 Frederiksberg. Die 1200 offenen Jauchebehälter im Kanton Luzern müssen bis 2030 gedeckt sein. Lene Votborg in Frederiksberg, reviews by real people. 61.950 kr. Vil du sikre dig at PCB niveauet er indenfor sundhedsmyndighedernes grænseværdi bør du få foretaget en PCB-måling. 1, 2000 Frederiksberg har 3 hæftelser, der samlet beløber sig til 73.090.970 kr . Selvom økonomien og tiden er trang, kommer denne type jævnligt ud. 1 ingen risiko for Asbest. Offentlig vurdering . I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.14 pct. Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen Slå bygningen op her », Datakilder: Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger, Beboerne i området omkring Sylows Alle 13, 1. Find andre tilbud og meget mere information om internet, og mobildækning på Sylows Alle 13, 1. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter. Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Sylows Alle 13, 1. Værelser 3 3 værelser . Der kan søges boligstøtte til alle boliger. BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. 1. / m² . 1, 2000 Frederiksberg her, Telmore (Mobilt bredbånd) 100 GB + Trådløs », http://www.dingeo.dk/oversigt/2000-frederiksberg/sylows alle/, Telmore (Mobilt bredbånd) 100 GB + Trådløs. Kreds, Rådhuset, med et indeks på 193 i forhold til landsgennemsnittet. 1 ingen risiko for PCB. På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Sylows Alle 13, 3. E Ejerlejlighed. Er du privatperson, så har vores algoritme fejlplaceret dig ud fra din adfærd. 1, 2000 Frederiksberg er Moræneler. Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig. Værelser 3 3 værelser . Køb én samlet pakke for kun 8.995,-. Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras » udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. 3. Det er et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt her. https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/c2e28067-d1f9-41e6-9bf6-56e72a310701 ». 1, 2000 Frederiksberg modtager fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S. Når mange ser ud til at arbejde i statistikkerne, er det primært studiejobs, hvilket indkomsten afslører. Du modtager først en kvitterings-mail, så du kan se, at vi har modtaget dit ønske. 1; 2; Fjernelse- eller ændringer til 118.dk? Ønsker du IKKE at benytte Dansk Kabel TV, er dette muligt, dog kan du ikke slippe for at betale 35 kr. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Falkoner Kollegiet er et nyere kollegium opført i 2006, centralt beliggende ved Frederiksberg Metrostation, CBS, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Centret. Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi Boxer 200/25 Mbit/s (Kabel TV-stik) » på Sylows Alle 13, 1. I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig. Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Sylows Alle 13, 1. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. 1.000 opslag om året. Kontakt venligst Lars Groth på 3068 3190 eller lag@boliga.dk, dingeo.dk’s servicevilkår findes her: https://www.dingeo.dk/om/tos/. Se tidligere udbud af andre ejerlejligheder på Sylows Alle › Se salgspriser på ejerlejligheder på Sylows Alle . Sylows Alle 13, 1. 21 dage på markedet . 1, 2000 Frederiksberg. De Radikale fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 11. Selvom politik ikke interesserer dem når så meget som gennemsnitdanskeren, har de forholdt sig til, hvor de vil sætte deres kryds ved næste folketingsvalg. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Det er således også baseret på BBR data at modellen kan forudsige risiko i endnu ikke undersøgte bygninger. Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Sylows Alle 13, 1. Boringen blev afsluttet 26 maj, 1955. Det anbefales kraftigt at kontakte Butik Telefonnummer: 70 13 12 11 Før besøget til at kontrollere detaljer og andre spørgsmål. Den beskriver med både ironisk distance, men også medfølelse, tidstypiske familier og deres livsstilsprøvelser bag den eksklusive villavejs smukke facader." Bemærk venligst, at oplysningerne NORDISK FILM BIOGRAFER I Frederiksberg, Nordisk Film Biografer Falkoner Sylows Allé 15 Og alle de andre Butiker Det er kun til orientering. Hent den officielle BBR meddelelse for Sylows Alle 13, 1. Banh Consulting is registered in Denmark with the Company reg no 31924626. 1. md.-Gem favorit Gemt som favorit. Læs mere her », Se skoledistrikt Skolen på Nyelandsvej på kort. Bredskifte Allé 13 2, 8210 Aarhus V. Tlf. Internettet leveres af Dansk Kabel TV. 1 har risiko for Bly i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (86.6%), Gulve (81.8%), Isolering (78.0%), Vægge (70.7%), Loft (68.9%), Facade (68.9%), Inventar (68.6%), Maling (61.3%), Fuge (58.9%). Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk. Datakilder: Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort », Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Frederiksberg med i gennemsnit 189.0 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort », Luftforurening menes at være skyld i ca. Lejligheden på Sylows Alle 13, 1. Der bliver selvfølgelig også læst mere faglitteratur på Kollegierne end der gør for gennemsnitsdanskeren. Læs mere her ». Med hele ti forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. 1 hører til afstemningsområdet 11. Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr. Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. 500 meter fra adressen registreret 32 jordforureninger. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. 3. Klik på krydset øverst til højre og fortsæt dit besøg eller send os en mail og vi retter. 1, 2000 Frederiksberg. Unsere Redakteure haben es uns zur obersten Aufgabe gemacht, Alternativen aller Variante zu analysieren, dass Verbraucher unmittelbar den 5 silos finden können, den Sie als Kunde kaufen möchten. Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi Telmore (Mobilt bredbånd) 100 GB + Trådløs » på Sylows Alle 13, 1. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 10914 adresser. Asbest og bly er mere et problem ved nedrivningsarbejde og slibearbejde, hvor der frigives asbestfibre og tungmetaller i støv til omgivelserne. Smuk kontorejendom med med alle ønskelige faciliteter, herunder auditorium med plads til 149 gæster. Få en e-mail, hvis boligen bliver sat til salg . Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent. Kontrakter indgået efter 15.03.2011 har kun røgfrit værelser. Etage 3. sal 3. sal . 1, Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden Internet og Mobildækning Sylows Alle 13, 1. 5 silos - Der absolute Testsieger . Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Der er endnu ikke meget at lægge til side af, så formue er for mange et teoretisk begreb. Kreds, Rådhuset (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle). Kollegieboligerne findes i flere udgaver, men som regel er det små værelser eller enheder på under 40 m2 . Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. 2018). Finde alle åbningstider, telefonnummer og adresser for Irma butik i Sylows Alle 17 i Frederiksberg. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt. Ønsker du at kende din boligs værdi? Entdecken Sie Minnenas Allé von Stagman bei Amazon Music. Tycho Brahes Allé 13 , 4. tv. Ejendommen ligger i Frederiksberg Kommune og tilhører skoledistriktet Skolen på Nyelandsvej. Villa til salg på Jens Ulrichs Allé 13, Dyrup, 5250 Odense SV. Deres værdisæt er markeret af de Individorienterede, men også det Moderne-fællesskabsorienterede og Moderne i sig selv. Boligernes alder og stand er varierende. Opdag lokale forretninger, find venner og familie, se historiske luftfotos, gadefotos og meget mere. Du kan kontakte Frederiksberg Kommune for mere information. 2005. Tabelforklaring: Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Køb en detaljeret køberrapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Skolen på Nyelandsvej. Ved sidste valg blev Enhedslisten og SF topscorerne, skarpt efterfulgt Radikale Venstre og Socialdemokraterne. Datakilder: Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. I caféen er der lagt vægt på lyse og hyggelige omgivelser, hvor du virkelig føler dig hjemme. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet. Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Seneste solgte boliger på vejen . Det nuværende energimærke (▼) kan forbedres3 trin via rentable forbedringer (▼) og 0 trin med alle forbedringerne (▼). 1. Grafen nedenfor viser valgresultatet for 11. Klimatilpasning.dkGeoMatic. Note: Det faktiske forbrug er ikke offentlig tilgængelig information, men det kan naturligvis afvige en del fra det beregnede forbrug baseret på de energivaner, som bygningens brugere har. 118.dk modtager data fra alle danske teleudbydere samt CVR. Læs mere om Indbrudsrisiko her », Datakilder: Der er middelhøj luftforurening på Sylows Alle 13, 1. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer. Grundstørrelse 0 m² Grundstørrelse: 0 m² . Ifølge BBR er bygningen opført i 2007. Boligstørrelse 100 m² Boligstørrelse: 100 m² .

Container Pond Ideas, Wicked Sticky Teriyaki Sauce Recipe, How To Make Coconut Coir Pots At Home, Homes For Sale In Plano, Il, Where To Buy Effen Blood Orange Vodka, Mohawk Industries Mobile, Al,

You may also like...

Leave a Reply